Mr Tùng: 096 484 5538
Mr Việt: 0969 150 946
 

Đặt phòng

Ngày nhận phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
Số phòng
Số người

Điều khoản sử dụng

Những điều khoản sử dụng quy định việc sử dụng của quý khách đối với trang web của HanaHotel.vn. Việc quý khách sử dụng trang web này có nghĩa là quý khách chấp thuận những Điều Khoản này.
 
Quyền và nghĩa vụ của HanaHotel.vn.
 
HanaHotel.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ đặt phòng cho những khách hàng sau khi hoàn thành các thủ tục và các điều kiện HanaHotel.vn nêu ra.
 
Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho HanaHotel.vn không chính xác, hoặc vi phạm pháp luật thì HanaHotel.vn có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.
 
HanaHotel.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên HanaHotel.vn theo luật bản quyền và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 
HanaHotel.vn giữ quyền thay đổi biểu giá dịch vụ khách sạn và phương thức thanh toán theo nhu cầu và điều kiện của khách sạn
 
Nghĩa vụ của HanaHotel.vn
 
HanaHotel.vn chịu trách nhiệm xây dựng trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 
HanaHotel.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác lữ hành trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho khách hàng.
 
HanaHotel.vn chịu trách nhiệm nâng cấp trang thiết bị, bổ sung dịch vụ, chất lượng liên quan đến hoạt động của HanaHotel.vn
 
HanaHotel.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường khách sạn. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, những trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại cho khách hàng thì HanaHotel.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 
Bảo mật: HanaHotel.vn cam kết sẽ bảo mật mọi thông tin của quý khách khi đăng ký sử dụng dịch vụ đặt phòng trên website
 
Điều khoản áp dụng
 
Mọi tranh chấp nẩy sinh giữa HanaHotel.vn và khách hàng phải được giải quyết trên tinh thần hợp tác vì mục đích chung, hai bên có trách nhiệm và nghĩa vụ tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các bên.
 
Địa chỉ liên lạc chính thức của HanaHotel.vn là:
 
 
HaNa Apartment Hotel
Add: Lô 6-7-8, Đường Võ Cường 4, Khu đô thị HUDLAND, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
Tel: 0222 3828283
Website: www.hanahotel.vn; Email: hanahotelvn@gmail.com 
 
Hotline1: Mr Việt:        090 4258146; Email: viet.hanahotel@gmail.com 
Hotline2: Mr Tùng:      096 4845538; Email: tung.hanahotel@gmail.com

Thông tin nội bộ